Kedjeregeln

När du skall derivera sammansatta funktioner så används kedjeregeln. En sammansatt funktion är en funktion som har en yttre och inre funktion. Deriveringsregeln har derivatan Derivatan är alltså den yttre funktionens derivata multiplicerat med den inre funktionens derivata. Exempel 1 …

Trigonometriska funktioner

Här lär du dig hur du deriverar trigonometriska funktioner med hjälp deriveringsregler. Exempel på trigonometriska funktioner är , och Deriveringsregler Funktion Derivata Ofta så behöver du använda kedjeregeln för att kunna derivera många trigonometriska funktioner. Se gärna denna artikel för …