Använd verktyg nedan för att derivera funktionsuttryck. Skriv endast i uttrycket, dvs skriv inte i y = eller f(x) =. Använd alltid variabeln x.

Skriv i uttrycket som du vill derivera

y = f(x) =

Verktyget här ovan kan hjälpa dig att snabbt derivera enklare funktioner.

Exempel på hur du kan skriva i olika funktionsuttryck:

  • x
  • 2x^3 + 5x + 10
  • e^x
  • e^(-2x)
  • sqrt(-2x)
  • log(2x) (log betyder i detta fall ln)
  • x^2/e^x
  • sin(2x)

Deriveringsregler

Olika typer av funktioner har olika deriveringsregler

Det är ännu bättre att lära sig deriveringsreglerna på egen hand! Här gör du det:

Teori om derivata

Här kan du lära dig mer allmän teori om derivata och vad det innebär:

Mer hjälp för dig som vill förstå derivata: Gå till Eddlers lektion om vad derivata är eller den om deriveringsregler. Bägge är gratisvideos.