Hitta extrempunkter med derivata

Ett mycket bra användningsområde för derivata är att du kan hitta extrempunkter. Detta är ett samlingsnamn för maximipunkter och minimipunkter. Gemensamt för dessa är att i dessa punkter så är derivatan 0. Dvs tangentens lutning är 0. Dessutom kan du …

Derivata och tangentens lutning

En tangent är en rät linje y=kx+m som skär en funktion y = f(x) kurva i en punkt. Tangenten är viktig att förstå då dess lutning (riktningskoefficient k) är lika med derivatan i den punkt där tangenten tangerar kurvan. Vi …

Derivatans definition

Derivatans definition kan sägas vara ett gränsvärde där vi låter en sekant gå mot att bli en tangent. Man skriver gränsvärdet på följande vis: Om vi ritar ut detta i en graf så ser det ut på följande vis I …