Derivatans definition

Derivatans definition kan sägas vara ett gränsvärde där vi låter en sekant gå mot att bli en tangent. Man skriver gränsvärdet på följande vis:

\lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}

Om vi ritar ut detta i en graf så ser det ut på följande vis

Derivatans definition - Den genomsnittliga förändringshastigheten

I bilden är en sekant utritad. Lutningen på sekanten får vi genom

\frac{f(x+h)-f(x)}{h}

Innebörden av lutningen är den genomsnittliga förändringshastigheten i intervallet. Jämför gärna det med medelhastighet.

Om vi istället vill få lutningen i en punkt kan vi låta h gå mot 0. Då kommer vi istället få tangentens lutning. Därför kan vi rita ut hur det ser ut när h går mot 0 och sekanten går mot att vara en tangent istället.

h går mot 0 och vi får tangentens lutning.

Vi låter alltså h gå mot noll och istället får vi lutningen i en punkt. Vi får då förändringshastigheten i en punkt. Med det menas att vi får förändringen vid en specifik tidpunkt. Det är det som derivata innebär!

Exempel på att använda derivatans definition

Bestäm derivatan för f(x) = x^2 med hjälp av derivatans definition.

Vi ställer upp gränsvärdet

\lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}

Vi sätter in detta i funktionen f(x) = x^2

\lim\limits_{h \to 0} \frac{(x+h)^2-x^2}{h}

Utveckla kvadraten

\lim\limits_{h \to 0} \frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h}

Förenkla täljaren

\lim\limits_{h \to 0} \frac{2xh+h^2}{h}

Bryt ut h i täljaren

\lim\limits_{h \to 0} \frac{h(2x+h)}{h}

Förkorta med h

\lim\limits_{h \to 0} 2x+h

Nu ser vi vad gränsvärdet blir:

2x h \to 0

Alltså har f(x) = x^2 derivatan f´(x) = 2x Jämför gärna detta med deriveringsregeln för polynomfunktioner.