Deriveringsregel för ln x

Logaritmfunktionen ln x har en alldeles egen deriveringsregel. Den naturliga logaritmen ln är logaritmer som är skrivna med basen e ≈ 2,718.

Deriveringsregeln

y=lnx har derivatan y´=\frac{1}{x}

Viktigt är att x > 0.

Exempel 1

Derivera f(x)=lnx

Derivatan blir f(x)=\frac{1}{x}

Exempel 2

Derivera f(x)=3lnx

Derivatan blir f(x)=\frac{3}{x}