Den här sidan skapades som ett sätt att kunna erbjuda digital hjälp med derivering av uttryck. Här finns det dels en kunskapsbank med deriveringsregler och hur dessa används. Vi tar alltid ett antal exempel på hur det fungerar.

Dessutom finns ett enkelt verktyg för att derivera vissa typer av funktioner. Det är viktigt att säga att verktyget är begränsat och att inte alla funktioner kommer att fungera.

Kontakta sajten om du har några frågor!