Polynomfunktioner

En polynomfunktion är en funktion som endast innehåller exponenter som är positiva heltal. Ett exempel på ett polynom är . Deriveringsregel för polynomfunktioner För att derivera polynomfunktioner använder du följande deriveringsregel: Funktionen har derivatan Viktigt när dessa funktioner deriveras är …