exempel-tangentens-lutning-derivata

tangentens lutning i x=2 för f(x) = x^2-4